Zijn incidenten te voorspellen?

Geschreven door Orly Polak

Assessment tool safety climate

Het voorspellen van incidenten is wat elk bedrijf wil. Diverse universiteiten hebben zich in de afgelopen dertig jaar gebogen over dit vraagstuk. De meesten zijn het er unaniem over eens dat safety performance de beste indicator is voor het voorspellen van incidenten. Safety performance is lastig te meten. Echter, in veel internationaal wetenschappelijk onderzoek wordt steeds vaker een sterke relatie gevonden tussen safety climate en safety performance. Safety climate meet de percepties van medewerkers en/of contractors over hoe organisatie en management tegenover safety staan. Dit meetprincipe gaat uit van het wisdom of the crowd principe; en het effect van percepties op eigen houding en gedrag. Deze principes zijn beide goede voorspellers van de performance van een organisatie en het eigen gedrag. In Safety Climate onderzoek wordt bijvoorbeeld onderzocht, wat medewerkers vinden van het veilig leiderschap van hun direct leidinggevenden. Wat medewerkers vinden van hoe hun werk georganiseerd is. En ook wat medewerkers zelf belangrijk vinden als het gaat om veilig werken. In een eerder geschreven artikel "Cognitieve dissonantie: een van de oorzaken voor risicoblindheid, 2016”, wordt aangetoond op welke wijze percepties een voorspeller van individueel gedrag zijn. Safety Climate onderzoek meet dus niet alleen hoe de organisatie en het management invulling geven aan veiligheid, maar is tevens een sterke voorspeller van de houding en het gedrag van de individuele medewerker zelf.

Hub Creations heeft zich als missie gesteld om een positieve bijdrage te leveren aan het stimuleren van een veilig werkklimaat. Onze inbreng hierin is kennis. Deze kennis doen wij op door continue onderzoek te verrichten naar safety climate en safety performance van bedrijven. Voor zowel safety climate en safety performance onderzoek werken wij continue aan het verbeteren van onze meetinstrumenten. Van elk uitgevoerd onderzoek leren wij en daarnaast werken wij samen met andere safety researchers. De lessen die we hieruit leren delen wij via social media met iedereen die zich hiervoor interesseert. Alle gegevens worden anoniem verzameld en anoniem verwerkt. 

Wij nodigen je uit om onze assessment tool te bekijken en/of in te vullen. De assessment tool is te vinden op onze beginpagina onder het kopje 'assessment tool' of direct via de volgende link: http://bit.ly/2aFMwVJ